Fundacja Teraz My

Witamy na stronie Fundacji "TERAZ MY"

Fundacja powstała z inicjatywy kilku nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 43 w Bytomiu. Głównym pomysłodawcą była pani Agnieszka Wyszomierska – pedagog szkolny. W ostatnich latach zaobserwowaliśmy znaczny wzrost liczby dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami rozwoju (zaburzenia Integracji Sensorycznej, zaburzenia koncentracji uwagi, wady wymowy, nadruchliwość itp.) oraz ze spektrum autyzmu. Uczniowie ci, aby mogli dobrze funkcjonować (w środowisku szkolnym i nie tylko) potrzebują terapii. Z rozmów z rodzicami i opiekunami wynika, że dla dzieci w normie intelektualnej, które mają jakiekolwiek zaburzenia rozwoju, zajęcia terapeutyczne są bardzo kosztowne, przez co nie dla każdego dostępne. Dlatego też założyłyśmy fundację, której głównym celem jest wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z szeroko rozumianą normą intelektualną, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności dla osób z autyzmem i spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Chcemy służyć pomocą i wsparciem przede wszystkim uczniom szkół masowych. Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć terapeutycznych.

autyzm 1% podatku

Przekaż nam 1% podatku

KRS: 0000691228
BNP Paribas, numer konta: 75 1600 1462 1888 1758 0000 0001

dzieci z balonami
dziecko z kartką z napisem autyzm
dziecko udające supermana

Dwa lata temu chłopiec z Zespołem Aspergera ukończył naszą szkołę i z powodzeniem kontynuuje naukę w gimnazjum. Uczniowie ci, aby mogli dobrze funkcjonować (w środowisku szkolnym i nie tylko) potrzebują terapii. Z rozmów z rodzicami i opiekunami wynika, że dla dzieci w normie intelektualnej, które mają jakiekolwiek zaburzenia rozwoju, oferta zajęć terapeutycznych jest bardzo wąska. Dlatego też założyłyśmy fundację, której głównym celem jest wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z szeroko rozumianą normą intelektualną, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności dla osób z autyzmem i spektrum autyzmu oraz ich rodzin. Prosimy o zapoznanie się z ofertą zajęć terapeutycznych.