O fundacji

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju i spektrum autyzmu „TERAZ MY” ma na celu wspieranie, organizowanie i prowadzenie działalności terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z szeroko rozumianą normą intelektualną, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności dla osób z autyzmem i spektrum autyzmu oraz ich rodzin.

Jesteśmy nowo powstałą organizacją non profit, działającą przy Szkole Podstawowej   Nr 43 w Bytomiu. Obecnie priorytetem dla nas jest profesjonalne wyposażenie sal terapeutycznych dla dzieci z terenu Śląska, borykających się z trudnościami rozwojowymi i uczącymi się w szkołach masowych. Terapie tego rodzaju są niezwykle kosztowne a naszym celem jest umożliwienie korzystania z nich jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży. W związku z tym ośmielamy się zwrócić do Państwa z prośbą o wsparcie i darowiznę na rzecz naszej fundacji, która zostanie przeznaczona na zakup potrzebnego sprzętu do terapii SI i Biofeedback.

Skip to content