RODO – dokumenty

Procedura postępowania z żądaniem osoby, której dane dotyczą zgodnie z ART. 15 – 21 RODO

Klauzula informacyjna – umowa cywilnoprawna

Klauzula informacyjna – pracownicy

Klauzula informacyjna – strona internetowa Fundacji Teraz My

Klauzula informacyjna – Rodzic / Opiekun prawny / Dziecko

Klauzula informacyjna – You Tube

Klauzula informacyjna – Facebook, Instagram

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych – uczeń

Skip to content