Zarząd fundacji

Prezes zarząduAgnieszka Wyszomierska

Wiceprezes zarządu – Małgorzata Włudzik

Sekretarz zarząduDaria Winczirsz