Rozpoczynamy diagnozowanie protokołem ADOS-2.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju i chcąc wzbogacić ofertę naszej Fundacji rozpoczynamy diagnozowanie dzieci i młodzieży protokołem ADOS-2.

ADOS-2 to wystandaryzowany protokół obserwacji wykorzystywany w diagnozowaniu osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest najwyżej cenionym narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym rozpoznawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badanie przy użyciu ADOS-2 trwa ok. 40-60 minut i jest prowadzone za pomocą jednego, wybranego modułu.

Zapraszamy do kontaktu: 607 165 389.

Skip to content