ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY O AUTYŹMIE

Fundacja Teraz My, wraz z wolontariuszami Szkoły Podstawowej Nr 43 w Bytomiu, wzięła udział w Niebieskim Marszu dla Autyzmu. Impreza była bardzo dobrym pomysłem, wszyscy świetnie się bawili, co widać na załączonym obrazku :). Mamy nadzieję, że w przyszłym roku uda się to powtórzyć!

                         

Więcej zdjęć z marszu można obejrzeć klikając na poniższy link:

https://www.facebook.com/116053345705572/photos/pcb.305785013399070/305784376732467/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDTmrv7wZnOBn6UTdwVVnzGKKUwPVOBK93LUho3wb2e0vANF2RzYqEZgyExyqEKvKvUCkJT5vpHVSS8&__xts__%5B0%5D=68.ARAOGAefYodY1S_4P111bKee5NmFexE06H3IoRddZcgH38KkOcZmviV6ZEEDo1xx3KnZPMQURg21_fnBtWa2pLhke9KQ6nEKx1XdR8Ars9CLEZCTUTg4K4Dgr0vpIrQH0TxVPhzK3pgz1eggSfxD3_jAFM5yCdDWUIUhjMIzdrFjavAq88YbmaRCT4A_WZ2vf3a1iCGvkYbg1DaZyRYNghwFwfjPEF1FllDLhdtzPp9Pa86aL7d3qIYaaf8EbDnZPipjNWQLRi_eDfFf7T-girIOLJ_i7G3f6SDst_03mVdFOW5MaLKqLJzkCES7GkRD_LY78y9fXDlQDoljwZhfE8

Skip to content