Zajęcia w parku trampolin

Podopieczni Fundacji Teraz My mieli niecodzienne zajęcia – byli w parku trampolin JumpWorld w Tarnowskich Górach. Każdy chyba był pod wpływem soku z Gumijagód i skakał niczym Gumisie po lesie 😉. Zabawa była przednia, atmosfera skoczna i radosna 😊 Dziękujemy Wszystkim za obecność, zabawę, uśmiechy oraz pomoc! DZIĘKUJEMY również pracownikom parku za czujność!

Więcej zdjęć można obejrzeć klikając w poniższy link:

https://www.facebook.com/116053345705572/photos/pcb.307216656589239/307215546589350/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBFtrv9XfQZBC29AISKQ42Ogzvc1wjv0oZ20UgkV5irC4-DqeCcRmsR46UWyUivHQO4uldY4ZU6JfNZ&__xts__%5B0%5D=68.ARDWX6W1hEFIIlhG2apg3Sjmd2LIgrULwM9iYR0EELxorufI3aj-xlg8SfNua0EcsnaG-PcTNIVT89HKC699YYD-OPSdlpAdbWiullJt6oKrtJnkdsH1fPOZOPZH500JGEXix_x5s2xY2AbGHG5sV7PlT4ErdvdHA3_52sHgNqqc79EB1QSx3pQ4YdOOXmiijKU6YJZTekWOSGgR7oH–reVdiPikBc2sFI50TxBk9QNFzfodXU6sWIT1Cd0WQCW9_aM-Ify2vvoVHy0qWCXs9O7DTcloFxKL8obfS3BtIZf-fW3fQMw29v2yeNNToUUWh9162ffr_I7o7Tk0Zym10Upr-WsouR4KJgKkgAL5VtwC_EwLvQGEsyjEtkR5-dC2-A27Ang45SuTUbErqdB294CJNO-Eunh0aAzSD5iFfO-

Skip to content